Generalforsamling 2018

Så er der endelig dagsorden, vedtægter, vedtægstændringsforslag, forlag til forretningsorden og årsrapport 2017 på kredsens hjemmeside.
Gå ind under faneblad Om kreds 151 - vælg Mariagerfjord Lærerkreds - vælg Generalforsamling

Emner

Målgruppe